top of page
llukmonart.jpg
nenmonart2.jpg
donamonart.jpg
Inici: Bienvenido

ASSOCIACIÓ

Som una petita entitat sense ànim de lúcre que vol fomentar l’art urbà i el muralisme a través de projectes comunitaris i de transformació social, així com treballar per una millora real en col·lectius amb risc d’exclusió potenciant la millora de l’entorn proper en comunitat sobretot amb l’art en totes les seves expressions.

nenmonart2.jpg
llukmonart.jpg
atenes1.jpg
nenmonart.jpg
mamonart.jpg
nenesmonart.jpg
luckmonart.jpg
donamonart.jpg
noimonat.jpg
atenes2.jpg
arbeca1.jpg
monartinfants11.jpg
Inici: Quiénes somos

DE CREATIVITATS

Mitjançant les arts plàstiques, el muralisme i l’art urbà potenciem la creativitat en moments de rigidesa, de manca d’idees o de monotonia. La creativitat no tracta de crear res que no existeixi sinó de combinar aquells punts d’una altra manera.

monartinfants11.jpg
nenmonart2.jpg
llukmonart.jpg
atenes2.jpg
atenes1.jpg
nenmonart.jpg
mamonart.jpg
nenesmonart.jpg
luckmonart.jpg
donamonart.jpg
noimonat.jpg
arbeca1.jpg
Inici: Misión

URBANES

El territori és una de les bases, sigui rural o urbà, donar resposta a les inquietuds d’un barri, un col·lectiu, una població o comunitat a través de la creació de murals que els identifica i representa.

atenes1.jpg
arbeca1.jpg
nenmonart.jpg
nenmonart2.jpg
llukmonart.jpg
atenes2.jpg
mamonart.jpg
nenesmonart.jpg
luckmonart.jpg
donamonart.jpg
monartinfants11.jpg
noimonat.jpg
Inici: Valores

TRANSFORMADORES

Posar color en un espai concret pot ser només això o pot ser molt més, transformar va més enllà d’un mur, tracta de relacionar el que es crea amb el que l’envolta, qui forma part de l’entorn d’aquell mur i que els representa, que va amb ells i quins elements els pot fer créixer com a individus o com a col·lectiu. 
Donar resposta a un món gris, monocolor i avorrit, amb interessos purament econòmics i polítiques normalment per guanyar vots i no pas qualitat en el territori, d’un temps aquí, el muralisme i l’art urbà s’han posat de moda, tota petita població o gran ciutat, per lluir o posicionar-se utilitzen aquest art de gran format en moltes ocasions.

atenes1.jpg
Inici: Valores
Inici: Feed del blog
bottom of page